groen in de stad
De geveltuin of stoep

Over ‘de stoep’ is kort geleden een leuk boek verschenen. Het boek gaat over het belang van de geveltuin: De Stoep, ontmoetingen tussen huis en straat. De geveltuin vormt een overgangszone en een buffer tussen huis en straat. De geveltuin laat het priv√©domein geleidelijk overgaan in publiek domein. Het vormt een ontmoetingsplek waarin mensen geneigd zijn een praatje te maken.

Het achterliggende mechanisme is interessant: ‘Vanuit evolutionair perspectief prefereren mensen (bos)randen en beschutting als locatie om een open omgeving te observeren en vanuit daar de interactie aan te gaan met de omgeving’. Wanneer we dit naar de stad vertalen betekend het dat de bewoners een veilige plek nodig hebben van waaruit hij of zij het stedelijke leven kan observeren en met andere stedelingen contact kan zoeken’. De overgangszone of geveltuin is mogelijk die plek. Een plek dus waar mensen zich op hun gemak voelen en tot sociale interactie met de buurt en voorbijgangers komen.

Wanneer je bovenstaande onderschrijft kun je concluderen dat een geveltuinen de sociale cohesie in de steden verbeteren. Dat is nogal een boude uitspraak maar uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het in ieder geval in mijn straat wel zo werkt. Ik woon in een nieuwe wijk en de werkzaamheden in de geveltuinen hebben menig praatje met de buren opgeleverd. Verder werkt het aanstekelijk en ontstaat er een soort enthousiasme bij alle straatbewoners om samen de straat leefbaar te maken.

 

Tags:

No responses yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *